Oferty Pracy

SPZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY W TARNOBRZEGU ZATRUDNI PILNIE:

1. Pielęgniarkę

– wymagana ukończona specjalizacja lub/i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej.

2. Lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii lub neurologii lub psychiatrii .

Tel.: (15) 822-73-55 lub (15) 823-64-96, z Panią Agnieszką Szajdą z Działu kadr wew.15