Oferty Pracy

SPZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY W TARNOBRZEGU ZATRUDNI PILNIE:

1. Pielęgniarkę

– wymagana ukończona specjalizacja lub/i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej.

2. Opiekuna medycznego

– wymagane wykształcenie średnie kierunkowe – opiekun medyczny.

3. Lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej lub chirurgii ogólnej lub geriatrii lub gerontologii lub neurologii lub psychiatrii lub innej

– wymagany certyfikat ukończenia kursu żywienia dojelitowego.

4. Logopedę

– wymagane wykształcenie wyższe – magister logopedii lub tytuł magistra i skończone studia podyplomowe z logopedii.

5. Dietetyka

– wymagane minimum wykształcenie średnie kierunkowe – tytuł naukowy dietetyk.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Tel.: (15) 822-73-55 lub (15) 823-64-96, sekretariat wewnętrzny 13.