Oferty Pracy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu zatrudni:

1. Pielęgniarkę

– wymagana ukończona specjalizacja lub/i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej.

2. Lekarza specjalistę, w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej , chirurgii ogólnej , geriatrii, gerontologii .

3. Opiekuna medycznego z kwalifikacjami

Informacji na temat ofert pracy udziela Pani Agnieszka Szajda pod numerem telefonu
(15) 822-73-55 lub (15) 823-64-96 wew. 15