Kontakt

Informacje o trybie i sposobie przyjęcia udziela Pani Renata Grębowiec tel. (015) 822 73 55 , 823 64 96

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Dekutowskiego 20, 39-400 Tarnobrzeg
e-mail: zpo.tbg@interia.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Magdalena Sudoł-Trela
e-mail:  ochronadanych@zpotarnobrzeg.pl