Zamówienia Publiczne

Dostawa leków różnych do SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu 2

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08da543c-4fea-b291-0dea-56000e359921
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fdee8657-bcc3-425e-ac96-b78f259ba867

Dostawa leków różnych do SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9011578c-7a8a-4f0a-93d8-9a30a36d83c1
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08da33fb-76cb-2e71-856a-a2000e23556b

„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego w Tarnobrzegu”
E-zamówienia ogłoszenie o numerze: 2022/BZP 00350999/01

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08da97b1-60a0-ae26-b681-30001110528f
miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fadcceee-97f2-4a7f-b70a-6a783e7f6c95