Kontakt

Informacja o trybie i sposobie przyjęcia do Zakładu udzielana
jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35  pod  telefonu (015) 822 73 55
lub (015) 823 64 96

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Dekutowskiego 20, 39-400 Tarnobrzeg

e-mail:  zpotarnobrzeg@zpotarnobrzeg.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Justyna Wojtal
e-mail:  ochronadanych@zpotarnobrzeg.pl