Projekt Unii Europejskiej

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego”
jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowych II-VII Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna oraz budżetu Miasta Tarnobrzeg.

Projekt opiewa na kwotę 1 242 624,56 . Środki, które zostały pozyskane ze środków unijnych stanowią 70% inwestycji i wynoszą : 869 837,19.
Pozostałe 30 % w wysokości 372 787,37 zł pochodzi z budżetu miasta Tarnobrzeg . Planowany termin zakończenia inwestycji, to 30.06.r..

W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowany istniejący budynek w formie obiektu podpiwniczonego, piętrowego, połączonego łącznikiem z częścią
zasadniczą. Dobudowane części obiektu będą pełnić funkcje: administracyjno-socjalne, magazynowe, oraz użytkowe związane z działalnością
zakładu- stała opieka zdrowotne, rehabilitacja, pomieszczenia sanitarne i techniczne.
Dobudowany zostanie część składająca się z :
1) piwnic – w skład której wchodzą:
magazyn środków medyczno-pomocniczych ;pomieszczenie porządkowe; skład
łóżek; skład pościeli i materaców; 2 pomieszczenia techniczne; magazyn
środków czystości ;
2) parteru – w skład którego wchodzi:
pokój rehabilitacyjno-zabiegowy; pokój 3 osobowy; pokój 3 osobowy; pokój
zabiegowy pielęgniarek; pokój rehabilitacyjny-zab; pokój 3 osobowy; toalety

3)piętra – pokój spotkań rodzinnych; sala terapii zajęciowej; pokój 3
osobowy; pokój 3 osobowy; pokój 4 osobowy;pokój 2 osobowy; toalety;
Dobudowany segment zostanie wyposażony w windę oraz zostanie przystosowany
do osób niepełnosprawnych (uchwyty, pochwyty, szerokie korytarze,
elektroniczny system przywoławczy.

W związku z tym, liczba pacjentów przebywających w Zakładzie wzrośnie o 21.

Dane techniczne projektowanego (nowego segmentu) budynku :
Powierzchnia zabudowy – 267,90 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita – 646,84 m2
Kubatura – 1 956,52 m3
Wysokość kondygnacji piwnic – 2,20 m , pozostałych kondygnacji – 3,00 m
Wysokość budynku w kalenicy – 8,15 m.

Dodatkowo również zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny w postaci:

Magnetronika – Jest on przeznaczony do terapii za pomocą pulsującego pola magnetycznego o małej częstotliwości. Stosowanie magnetroniku wpływa na uśmierzenie bólu, zapobieganie stanom zapalnym oraz odprężenie ciała.
Wskazaniami medycznymi do stosowania urządzenia jest: opóźnione leczenie urazów kości, kontuzje, skręcenia, zwichnięcia, urazy ścięgien, nerwobóle, zaburzenia w krwiobiegu.
Aparatu do elektroterapii – służący do wykonywania zabiegów elektroterapii prądami unipolarnymi i bipolarnymi w celu poprawy układu mięśniowego i nerwowego człowiek

Rower elektromagnetyczny, aparatu do masażu stóp, matę do masażu wibracyjnego, materac do masażu Shiatsu, materac przeciwodleżynowy, łóżko rehabilitacyjne elektryczne, laser z aplikatorem – jest to urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów laseroterapii.