Druki do pobrania

Wniosek o wydanie skierowania

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Karta oceny świadczeniobiorcy

Klauzula informacyjna – ogólna

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.

Należy złożyć następujące dokumenty:
a) wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, wniosek wraz z wymienionymi poniżej dokumentami składa do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca,
b) wywiad pielęgniarski – wypełnia pielęgniarka (zgodnie z ww. rozporządzeniem) i zaświadczenie lekarskie – wypełnia lekarz (zgodnie z ww. rozporządzeniem),
c) skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – wypełnia lekarz (zgodnie z ww. rozporządzeniem),
d) karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ocena wg skali Barthel) – wypełnia pielęgniarka oraz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (do przyjęcia do zakładu kwalifikuje się pacjent, który uzyskał od 0 do 40 pkt),
e) karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – wypełnia lekarz, jeśli pacjent wymaga takiego żywienia,
f) ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania wypełnia lekarz, jeśli pacjent wymaga żywienia pozajelitowego lub dojelitowego.

Skierowanie do zakładu opiekuńczego i pozostałe dokumenty wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu
świadczeniobiorcy (decyzja o wysokości emerytury, renty, zasiłku stałego itp.) – można złożyć lub przesłać na adres zakładu:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Dekutowskiego 20 39-400 Tarnobrzeg

O terminie przyjęcia do zakładu informujemy telefonicznie. Jeżeli osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana na listę osób oczekujących prowadzoną przez zakład.

Opłata miesięczna na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Zakładzie, określa art.18 ustawy 1 z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , która mówi iż:

– wysokość opłaty maksymalnie wynosi 250 % najniższej emerytury,
– i opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych również w zakresie działalności komercyjnej zgodnie z Regulaminem Pobytu Komercyjnego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. W ramach działalności komercyjnej pacjent, ma zapewnioną całodobową opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz kontynuację dalszego leczenia.

Odpłatność komercyjna za pobyt pacjenta wyliczana jest w oparciu o Zarządzenie Kierownika Zakładu.

Pacjent przy przyjęciu powinien posiadać:
– dowód osobisty,
– legitymację ubezpieczenia zdrowotnego (legitymacja emeryta, rencisty),
– mydło, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów, kubek na protezę (jeżeli pacjent posiada protezę), grzebień, chusteczki higieniczne, przybory do golenia, 2 gąbki do mycia,
– piżamę (2 pary), kapcie, ręczniki – 3 sztuki, w tym 1 duży, wygodne ubranie dzienne, np. dresy, spodnie, bluza (2 zmiany).

Informacji na temat sposobu i trybu kierowania pacjentów udzielamy telefoniczne – tel. (15) 823- 64-96 oraz (15) 822 73 55 wew.19