Dni Tarnobrzega 2017

W sobotę dnia 3 czerwca 2017 roku podczas obchodów Dni Tarnobrzega 2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu wystawił stoisko promocji zdrowia, przy którym podejmowano prozdrowotne działania edukacyjne. Pracownicy SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu udzielali informacji i dpowiadali na pytania osób zainteresowanych. Zorganizowano stoisko pokazowe z przyjazną aranżacją, którą stanowiły prace wykonane przez pensjonariuszy w ramach terapii zajęciowej w Zakładzie. Zaprezentowano sprzęt rehabilitacyjny (turner obrotowy). Przy stoisku przekazywane były informacje i porady ogólnozdrowotne. Pracownicy wykonywali także pomiary ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi oraz konsultowali indywidualnie z badanymi ich wyniki. Panie pielęgniarki informowały badanych o dużym znaczeniu systematycznego dbania o swoje zdrowie i regularnego badania się. Z porad skorzystało około 100 osób.