Z  okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Wszystkim Pracownikom życzę wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym,wytrwałości, pogody ducha i szczęścia.Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie  niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.Dziękuję Wam za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie i niepokój.

                                                                                  Zenobia Juda
                                                                                  Kierownik Zakładu