Szanowni Państwo

Ze względu na obserwowany wzrost zachorowań na Covid-19
oraz z uwagi na troskę i bezpieczeństwo zdrowotne naszych
pacjentów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • ograniczenie ilości osób jednoczasowo odwiedzających pacjentów,
 • osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów,
 • osoby odwiedzające mają obowiązek dezynfekcji rąk niezwłocznie
  po wejściu do Zakładu,
 • unikać podczas wizyty bardzo bliskiego kontaktu fizycznego
  z pacjentem, zachować dystans min 1,5 m pomiędzy sobą
  a odwiedzanym pacjentem oraz innymi osobami przebywającymi na sali,
 • rekomenduje się stosowanie przez osobę odwiedzającą maseczki
  zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Zakładu.

Kierownik Zakładu Zenobia Juda