Oferta pracy dla pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej:

 • Opieka nad pacjentami w miejscu zamieszkania pacjenta.
  Praca w godz. 8-20
 • Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
 • Wykształcenie
  – średnie zawodowe, medyczne, kierunek: pielęgniarstwo
 • Umiejętności i uprawnienia;
  – książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  – prawo jazdy B
 • Inne wymagania
  -Aktualne prawo wykonywania zawodu. Ukończona specjalizacja lub kurs specjalistyczny lub kwalifikacyjny lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów: w dziedzinach opieki długoterminowej, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa paliatywnego. w przypadku kursów kwalifikacyjnych wymagany jest staż 6 m-czny w zawodzie pielęgniarki
  Informacji na temat oferty udziela Pani Agnieszka Szajda pod numerem telefonu 15 822 73 55 wew. 15