Szanowni Państwo

Ze względu na obserwowany wzrost zachorowań na Covid-19
oraz z uwagi na troskę i bezpieczeństwo zdrowotne naszych
pacjentów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • ograniczenie ilości osób jednoczasowo odwiedzających pacjentów,
 • osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów,
 • osoby odwiedzające mają obowiązek dezynfekcji rąk niezwłocznie
  po wejściu do Zakładu,
 • unikać podczas wizyty bardzo bliskiego kontaktu fizycznego
  z pacjentem, zachować dystans min 1,5 m pomiędzy sobą
  a odwiedzanym pacjentem oraz innymi osobami przebywającymi na sali,
 • rekomenduje się stosowanie przez osobę odwiedzającą maseczki
  zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Zakładu.

Kierownik Zakładu Zenobia Juda

Z  okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Wszystkim Pracownikom życzę wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym,wytrwałości, pogody ducha i szczęścia.Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie  niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.Dziękuję Wam za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie i niepokój.

                                                                                  Zenobia Juda
                                                                                  Kierownik Zakładu  

Szanowni Państwo

Od 5 kwietnia br. odwiedziny w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym odbywają się codziennie od godziny 14.00 do 16.00. W trakcie odwiedzin u pacjenta może przebywać tylko jedna osoba.
Nadal obowiązuje reżim sanitarny (obowiązkowa maseczka
i dezynfekcja rąk). Nie wskazane odwiedziny z małymi dziećmi.
Zenobia Juda Kierownik Zakładu

Szanowni Państwo

W związku z infekcjami dróg oddechowych(covid-19 i grypa)wstrzymujemy odwiedziny do 2 kwietnia 2023r.(niedziela) włącznie.
Jednocześnie informuję, ze spotkanie z Rodzinami odbędzie się
w późniejszym terminie.
Zenobia Juda Kierownik Zakładu