Oferta pracy dla pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej:

 • Opieka nad pacjentami w miejscu zamieszkania pacjenta.
  Praca w godz. 8-20
 • Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
 • Wykształcenie
  – średnie zawodowe, medyczne, kierunek: pielęgniarstwo
 • Umiejętności i uprawnienia;
  – książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  – prawo jazdy B
 • Inne wymagania
  -Aktualne prawo wykonywania zawodu. Ukończona specjalizacja lub kurs specjalistyczny lub kwalifikacyjny lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów: w dziedzinach opieki długoterminowej, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa paliatywnego. w przypadku kursów kwalifikacyjnych wymagany jest staż 6 m-czny w zawodzie pielęgniarki
  Informacji na temat oferty udziela Pani Agnieszka Szajda pod numerem telefonu 15 822 73 55 wew. 15

Szanowni Państwo !

W związku z licznymi infekcjami górnych dróg oddechowych wśród pacjentów, odwiedziny
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  zostały wstrzymane
od 11 stycznia br.  do odwołania.
Niezbędne, podpisane rzeczy można przekazywać pacjentom
za pośrednictwem personelu.

Szanowni Państwo

Ze względu na obserwowany wzrost zachorowań na Covid-19
oraz z uwagi na troskę i bezpieczeństwo zdrowotne naszych
pacjentów prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • ograniczenie ilości osób jednoczasowo odwiedzających pacjentów,
 • osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów,
 • osoby odwiedzające mają obowiązek dezynfekcji rąk niezwłocznie
  po wejściu do Zakładu,
 • unikać podczas wizyty bardzo bliskiego kontaktu fizycznego
  z pacjentem, zachować dystans min 1,5 m pomiędzy sobą
  a odwiedzanym pacjentem oraz innymi osobami przebywającymi na sali,
 • rekomenduje się stosowanie przez osobę odwiedzającą maseczki
  zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Zakładu.

Kierownik Zakładu Zenobia Juda

Z  okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Wszystkim Pracownikom życzę wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym,wytrwałości, pogody ducha i szczęścia.Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie  niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.Dziękuję Wam za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie i niepokój.

                                                                                  Zenobia Juda
                                                                                  Kierownik Zakładu  

Szanowni Państwo

Od 5 kwietnia br. odwiedziny w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym odbywają się codziennie od godziny 14.00 do 16.00. W trakcie odwiedzin u pacjenta może przebywać tylko jedna osoba.
Nadal obowiązuje reżim sanitarny (obowiązkowa maseczka
i dezynfekcja rąk). Nie wskazane odwiedziny z małymi dziećmi.
Zenobia Juda Kierownik Zakładu